Alla våra kattungarna är vid flytt:


  1. Punkt Minst 14 veckor gamla

  2. Punkt Grundvaccinerade mot kattpest & kattsnuva

  3. Punkt Analyserad via kollamasken ett provtagningspaket

  4. Punkt Registrerade med stamtavla i SVERAK

  5. Punkt ID- märkta med chip

  6. Punkt Försäkrade i Agria (går att byta försäkringsbolag vid flytt)

  7. PunktDolda fel försäkrade 3 år i Agria genom mamma katt

  8. Punkt Veterinärbesiktigade med intyg ej äldre än 7dagar

  9. Punkt Trygga & socialt anpassade


Det här önskar jag av dig som köpare:

 Att katten får ett kärleksfullt och tryggt hem
 Att katten är försäkrad livet ut
 Att katten alltid får vård av veterinär vid sjukdom
 Att katten vaccineras efter gällande rekommendationer
 Att katten inte lämnas ensam för länge om den inte har en  kattkompis eller annat sällskap.
Att katten lever som innekatt eller få gå ut i kontrollerade former som i sele eller rastgård.
 Att katten kastreras om den ej är såld till avel

Alla våra avelskatter är testade enligt gällande Scandinavian Ragdoll Club hälsoprogram för rasen

Vi söker fodervärdar till kommande kullar, intresserad?

Veroniqa Löfgren, Klövjestigen 18, 811 38  Sandviken, Hem: 026-251120, Mobil: 070-760 24 99, E-mail: vallhovstassensragdoll@gmail.com

Våra planer inför 2024 har börjat smidas

S*Vallhovstassens Caprice

Född/Born 2021-08-24

RAG a 04 - Blåmaskad Mitted

S*Vallhovstassens Golden Delicious

Född/Born 2023-04-15

RAG n 04 - Brunmaskad Mitted - Carrier of Chocolate

Kattungarna förväntas bli antingen bruna eller blåa med chans till

50% Mitted, 25% Colourpoint eller 25% Bicolour (High Mitted) teckning.


Genotyp: Bärare av dilution. Eventuellt bärare av choklad


Stamtavla/Pedigree